P.U.H. POLCHEM
          ul. Tarnogórska 16
          41-960 Ożarowice
          tel. 32 298 87 11

          www.chemia-basenowa.com.pl

          e-mail: polchem@o2.pl